Αμύγδαλα

Αμύγδαλα από τα ορεινά κτήματα Παλαιοβράχας.