Ποιες είμαστε

Το σημερινό κίνημα του αλληλέγγυου εμπορίου διαμορφώθηκε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1960 ως μια απάντηση στις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς που επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρίες και τους μεσάζοντες να βγάζουν μεγάλο ποσοστό κέρδους σε βάρος των παραγωγών, ιδιαίτερα αυτών του παγκόσμιου Νότου.

Το αλληλέγγυο εμπόριο είναι μια συνεργασία παραγωγών, οργανώσεων, εμπόρων και καταναλωτών που βασίζεται στον διάλογο, τη διαφάνεια, τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων παραγωγών του Νότου, μέσω της προάσπισης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, της απουσίας μεσαζόντων, της απαγόρευσης της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας και της καταβολής δίκαιων αμοιβών. Επίσης, προωθεί τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος με την υιοθέτηση ήπιων και βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας.

Το συνεργατικό παντοπωλείο – καφέ Lacandona άνοιξε στο τέλος Αυγούστου 2011 με την ιδέα να προωθήσει αυτό το κίνημα. Υποστηρίζουμε μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο διαθέτοντας τα προϊόντα τους στο κατάστημά μας.

Τα ελληνικά προϊόντα τα προμηθευόμαστε απευθείας από τους παραγωγούς με σκοπό να ενδυναμώσουμε τη σχέση παραγωγού – καταναλωτή και να αποδυναμώσουμε τον ρόλο των μεσαζόντων. Τα υπόλοιπα προϊόντα αλληλέγγυου εμπορίου προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας και τα προμηθευόμαστε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση δίκαιου & αλληλέγγυου εμπορίου El Puente (http://www.el-puente.de), τον συνεταιρισμό δίκαιου & αλληλέγγυου εμπορίου Libero Mondo (http://www.liberomondo.org), την κοινωνική επιχείρηση δίκαιου & αλληλέγγυου εμπορίου Altromercato (https://www.altromercato.it) και τον προμηθευτικό συνεταιρισμό για την αλληλέγγυα οικονομία Συν-Αλλοις (http://synallois.org/).

Η Lacandona φτιάχτηκε μέσα από συλλογική δουλειά και οριζόντιες διαδικασίες, με βάση τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης, ισότιμης συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς ιεραρχίες και αφεντικά. Συνεργαζόμαστε και προωθούμε εγχειρήματα που βασίζονται στις αρχές του συνεργατισμού και της αλληλέγγυας οικονομίας. Ταυτόχρονα  στηρίζουμε συλλογικότητες αλληλεγγύης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μέσα από εκδηλώσεις και προσπάθειες οικονομική ενίσχυσης. Συμμετέχουμε, τέλος, στο κίνημα αλληλεγγύης στις αυτόνομες ζαπατίστικες κοινότητες του Μεξικό, από όπου προέρχεται ο καφές  που σερβίρουμε αλλά και το όνομά μας: η Lacandona είναι μια ζούγκλα στην επαρχία Τσιάπας στο νότιο Μεξικό, στην καρδιά του ζαπατίστικου κινήματος.