Παστέλειον

Παραδοσιακό παστέλι με αμύγδαλο – 1,60

Παστέλι με φυστίκι – 1,30

Παστέλι με αμύγδαλο και σοκολάτα  – 1,60

Παστέλι με φυστίκι και σοκολάτα – 1,30