Άνθη ιβίσκου ΒΙΟ

Βιολογικά άνθη ιβίσκου.

Συνεταιρισμός: UGVMB, Μπουρκίνα Φάσο.