Αλάτι Χονδρό Μεσολογγίου

Αλάτι χονδρό Μεσολογγίου, Ελληνικής προέλευσης, χωρίς χημικά και πρόσθετα ροής.