Αλάτι Ψιλό Μεσολογγίου

Αλάτι ψιλό Μεσολογγίου, Ελληνικής προέλευσης, χωρίς χημικά και πρόσθετα ροής.