Αμύγδαλα χύμα Παλαιοβράχας

Αμύγδαλα από τα ορεινά κτήματα Παλαιοβράχας.