Υποκατάστατο καφέ από κριθάρι

Υποκατάστατο καφέ από κριθάρι πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας, για μόκα.