Παστέλειον

Παραδοσιακό παστέλι με αμύγδαλο – 1,50

Παστέλι με φυστίκι – 1,20

Παστέλι με αμύγδαλο και σοκολάτα  – 1,50

Παστέλι με φυστίκι και σοκολάτα – 1,20