Κόκκινες φακές Λιβάνου

Κόκκινες φακές από το Λίβανο, εισαγόμενες από την El Puente.