Κόκκοι Καφέ Espresso blend 40% Robusta 60% Arabica

Καφές espresso σε κόκκους, 60% arabica & 40% robusta, από Λατινική Αμερική, Ασία και Αφρική.

Μέτρια δυνατός.