Παραδοσιακός Τοματοπολτός Παλαιοβράχας

Παραδοσιακός τοματοπολτός από τα ορεινά κτήματα Παλαιοβράχας. Χωρίς αλάτι.