Πράσινο τσάι από τη Ρουάντα

Πράσινο τσάι  σε φύλλα από τη Ρουάντα.

Συνεταιρισμός: Kooperative Assopthe, Ρουάντα.