Πρόπολη

Βάμμα πρόπολης 20% με αλκοόλη ποτοποιΐας.