Φάβα κίτρινη Τριγώνη

Κίτρινη φάβα από λαθούρι του παραγωγού Τάσου Δημ. Τριγώνη. Προϊόν βιολογικής γεωργίας από τη Μεγάρχη Τρικάλων.