Χουρμάδες από την όαση της Σίβα

Χουρμάδες από την όαση της Σίβα.

Συνεταιρισμός: Two Palm, Αίγυπτος

Το προϊόν εισάγει η Οργάνωση Εναλλακτικού Εμπορίου Libero Mondo η οποία υποστηρίζει μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς σε αναπτυσσόμενες χώρες.